Chat, Chat Sitesi, Chat Siteleri, Sohbet Siteleri

Türk Vergi Sistemi – Gelir Vergisi

5421 sayılı kanun ile 1950 yılı başında yürürlüğe konulan Gelir vergisi kanunumuz, Alman Gelir Vergisi mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Gelir vergisinin dayanağı olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 01.01.1961 yılında yürürlüğe girmiş, çeşitli değişiklikler yapılmış olmakla birlikte günümüze kadar yürürlükte kalmıştır.

turk_vergi_sistemi

Gelir Vergisinin Konusu

Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettiği gelirlerdir. 193 sayılı gelir vergisi kanunu’nun 1. maddesinde “Gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” hükmü yer aldıktan sonra gelirin unsurları GVK md. 2’de ve 7 bent halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır.

 

 

1. Ticari kazançlar

2.Zirai kazançlar

3. Ücretler  

4. Serbest meslek kazançları

5. Gayrimenkul sermaye iratları

6. Menkul sermaye iratları

7. Diğer kazanç ve iratlar

Kazanç: Yalnız emekten veya emek ile sermayenin birleşmesinden elde edilen hasılattır. Bunlar; ücretler, ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazancı, sair kazanç ve iratlardır.

İrat: Nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler ile mal ve hakların karşılığında elde edilen gelirlerdir. Bunlar; menkul ve gayrimenkul sermayeden elde edilen hasılatlardır.

Bir diğer değerlendirme ile bu gelir unsurlarından ticari kazançlar, zirai kazançların teşebbüs geliri, ücretler ile serbest meslek kazançlarının emek geliri, gayrimenkul sermaye iratları ile menkul sermaye iratlarının servet geliri olduğunu söyleyebiliriz. “diğer kazanç ve iratlar” ise sui generis (nevi şahsına münhasır) bir gelir türüdür. Bir başka değerlendirme ile, 1 ila 4 numara arasında yer alan gelirlerde, emek ve sermaye bizzat sahibi tarafından kullanılmakta ve kazanç sağlamaktadır. 5 ve 6’da yer alan gelirlerde ise sermayenin başkasına kullandırılması sonucunda irat elde edilmektedir. Bu maddedeki gelir unsurlarından hiçbirisine girmesi mümkün olmayan gelir unsurları vergiye tabi tutulmamaktadır. Bir gelirin vergiye tabi tutulması için kanundaki 7 gelir unsurundan birine girmesi, ferdin sosyal hasılanın oluşumuna katkısı karşılığında elde edilmiş olması gerekmektedir. İlk altı gelir unsuruna girmeyen kazanç ve iratların tamanının yedinci grupta yer alan diğer kazanç ve iratlar grubuna gireceği şeklinde bir düşünce tarzı yanlıştır. Çünkü diğer kazanç ve iratların nelerden oluştuğu GVK mük. md. 80 ve GVK mük. md.82’de tek tek sayılmıştır. Dolayısıyla yedi gelir unsuruna girmeyen kazanç ve iratlar (örneğin bağış, miras, piyango, sayısal loto, eşya piyangosu, kumar ve bahis kazançları) gelir vergisine tabi tutulmaz. Buna karşılık gelir unsurlarına girmeleri durumunda, kanunen yasaklanmış faaliyetlerden (örneğin kumarhane işletme, uyuşturucu madde imal ve satışı, silah başta olmak üzere her türlü kaçakçılık, ruhsatsız bina yapmak ve satmak, naylon fatura tanzim etmek vb.) elde edilen kazançlar gelir vergisine tabidir.

 

Bir sonraki konumuz : Gelirin tanımı ve özellikleri 

, , , , , ,

Facebook Profilinde Paylaş
Görüntülenme Sayısı : 1.264 views kez görüntülendi.

Sohbet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>