Chat, Chat Sitesi, Chat Siteleri, Sohbet Siteleri

Ders Notları

Kıst Hesap Dönemi Uygulaması

2-) Kıst Hesap Dönemi Mükellefin faaliyetinin kıst dönem olması (yıl içinde işe başlaması veya son vermesi, ölüm, iflas) gelirin yıllık olması ilkesini etkilemez. Bu gibi durumlarda, 12 aydan az yani bir takvim yılından eksik faaliyet süreleri söz konusu olacaktır. Bir yıldan eksik olan bu süreler, kıst hesap dönemi olarak kabul edilir ve yıllık gelir olarak […]

, , , , ,

Gelirin Tanımı ve Özellikleri

GVK md. 1’e göre; “gelir bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır”. Kişisel: Gerçek kişilerin gelirleri vergilendirilir. Yıllık: Bir takvim yılı içinde elde edilen gelirler dikkate alınır. Elde Edilmiş: Vergilendirme için gelir elde edilmiş olmalıdır. Kazanç ve İratların Toplamı: Gelir kapsamındaki kazanç ve iratlar toplanarak vergilendirilir. Gerçek ve […]

, , , , , , , ,

Türk Vergi Sistemi – Gelir Vergisi

5421 sayılı kanun ile 1950 yılı başında yürürlüğe konulan Gelir vergisi kanunumuz, Alman Gelir Vergisi mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Gelir vergisinin dayanağı olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 01.01.1961 yılında yürürlüğe girmiş, çeşitli değişiklikler yapılmış olmakla birlikte günümüze kadar yürürlükte kalmıştır. Gelir Vergisinin Konusu Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettiği gelirlerdir. 193 sayılı […]

, , , , , ,